redüktör
Aday Personele Yönelik Açık Rıza Metni
REMAK REDÜKTÖR MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İŞ BAŞVURU FORMU EKİ
KVKK BİLGİLENDİRME METNİ VE AÇIK RIZA
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak; Remak Redüktör Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket) tarafından, KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını,
 
Kişisel Verilerin, Toplama, İşleme, Aktarma, Saklama, Güvenli İmha Prosedürü ’nün yer aldığı Aydınlatma Metni’ ni okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı,
İşe alım süreçleri amacı ile sınırlı olmak üzere, “İş Başvuru Formu’ ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, e-posta, Adres,
 
Doğum Tarihi ve Yeri, Sosyal Güvenlik Numarası, Uyruk, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, Kan Grubu, Sağlık Verileri, Din, Mezhep ve Felsefi İnanç, Biyometrik ve Genetik Veriler, Dernek, Vakıf ve Sendika üyelikleri, Siyasi Düşünce vs.) de dâhil olmak üzere işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onayladığımı,
 
Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı,
 
Hakkımda, adli sicil kayıtları dâhil, özgeçmiş kontrolü yapılmasını onayladığımı,
Herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
 
“Kişisel Verilerim ile ilgili yukarıdaki açıklamayı okudum ve onaylıyorum”
 
(ADAY KENDİ EL YAZISI İLE YAZACAK)
 
Tarih :
 
Adı/Soyadı :
 
EVET, AÇIK RIZA/ONAY VERİYORUM
HAYIR, AÇIK RIZA/ONAY VERMİYORUM