redüktör
Redüktör İmalatı

İş makineleri ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler arasında çalışma koşullarına bağlı olarak dönme momentlerine gerek duyulduğu yer alır. Bu makineler tasarlanırken çalışma koşullarının dikkate alınması zorunlu hale gelir. Redüktör İmalatı da bu noktada önemlidir.

Dönme momentinin değişmesinde etkili olan önemli bir unsur da devir sayısının değişme zorunluluğudur. Motorla iş makinesinin bağlantısını kuran ve motorun gücünü aktarmaya yarayan redüktörler imalat süreçlerinde çeşitli aşamalardan geçer.

Redüktörlerin motorun gücünün yanı sıra dönme hızı ile birlikte değerini ve yönünü de değiştirmesi gerekir. Mekanik gücün iletilebilmesi için dişli çarkların varlığı elzemdir. Mühendislik çalışmaları neticesinde ise dişli çarklar birçok alanda kullanılır. Otomobil sektöründen saat yapımına kadar geniş bir yelpazede dişili çarkların varlığına gerek duyulmaktadır.
 

Redüktör Tasarımı

Redüktörlerin dişlilerden oluşmasına bağlı olarak dişli çarklar ile olan ilişkisinin anlaşılması zorunludur. Güç ve hareket iletimi için redüktörlerin dişlilerden oluşan sistemi kullanılmaktadır. Bir milden diğer mile aktarılan hareket ve güç iletimi sırasında giriş devir sayısının çıkış devir sayısına oranında büyüme ve küçülme redüktör sayesinde gerçekleşir. Redüktör Tasarımı bu kriterlere göre yapılır.
 

Redüktörlerin Avantajları

Redüktörlerin Avantajları ele alınacağı zaman çeşitli konu başlıklarından söz edilebilir. Bu sistemlerin sağladığı yararlar göz önünde bulundurulduğunda ne derece önemli oldukları daha iyi anlaşılacaktır.
 

✅ Birbirinden uzakta olan iki fonksiyon elemanı redüktör sayesinde bağlanır.
✅ Redüktörlerde kayma söz konusu olmamakta ve işletme emniyeti açısından da güvenilir sistemler olarak değerlendirilmektedir.
✅ Redüktörler yüksek ömürlü sistemlerdir.
✅ Fazla yüklenebilir olmaları ve kolay bakımlı sistemler olmaları da bir diğer avantajlarıdır.
✅ Boyuna hareketi dönme hareketine çevirebilirler.
✅ Dönme hareketini boyuna harekete dönüştürebilirler.
✅ Tek bir giriş hızları olmasına rağmen farklı çıkış hızları elde edilmesine olanak tanırlar.

Redüktörlerin farklı avantajları olmasının yanı sıra bazı noktalarda da sahip oldukları dezavantajlarının değerlendirilmesi gerekir. Bu sistemlerin pahalı olması ve gürültülü çalışma yöntemleri de dezavantajları arasındadır.

Redüktörleri meydana getiren yapı elemanlarına bakıldığında hazne görevini üstlenen bir gövde ile içindeki dişli çarklardan bahsedilmesi gerekir. Bunun yanında rulmanlı yataklar, sızdırmazlık elemanları, bağlama elemanları ve millerden de söz etmek gerekir.

Redüktörlerde dişlilerin uyum içinde hareket etmesi oldukça önemli bir konudur. Redüktörler gücü azaltmaya yararken tork üretmeyi hedefler. Otomobiller söz konusu olduğunda şişe şanzıman, redüktör kutusunu tanımlamada kullanılır. Bu sistemler sayesinde hız düşürülerek yüksek tork elde edilebilir.

Farklı malzemelerden üretilebilen redüktörler önemli görevleri yerine getirmektedir. Redüktörlerin farklı dönüş yönlerine sahip olabilmesi bu sistemlerin tercih edilmesinde etken olan önemli bir özelliğidir. Redüktörlerin önemli avantajlarından biri de çalışma prensipleridir.

Elektrik motorlarından söz etmek gerektiğinde redüktörlerin üretilme amaçları da daha iyi anlaşılacaktır. Elektrik motorları yüksek dönüş hızına sahip olmaları ile bilinmektedir. Makinenin elektrik motorlarının yüksek dönüş hızı ile uyumlu çalıştırılabilmesi ve hızın ayarlanabilir olması için redüktörler kullanılır. Redüktörlerin kapalı dişli düzenekler olarak üstlendiği görevler mekanik gücün nakledilmesi sırasında işlevsel hale gelir.

Birçok sektör için redüktör sistemleri kullanılmaktadır. Dişli çark sistemlerinden oluşan redüktörler ağır sanayi kuruluşlarının yanı sıra küçük ölçekteki işletmelere kadar birçok sistem içerisinde kullanılabilmektedir. Asansörler, robotlar, vinç sistemleri, fabrikalarda kullanılan makineler, otomotiv sektörü redüktörlerin kullanıldığı alanlardır.