redüktör
Redüktör Fiyatları

Redüktörler çeşitli sistemlerde kullanılan elemanlardır. Ağır iş yükünün olduğu sistemlerde redüktörler önemli bir görev üstlenir. Motorlarda ya da vinç ve konveyörlerde kullanılan redüktör sistemleri mekanik, elektrik ve hidrolik sistemler bakımından önemlidir. Redüktör Fiyatları tasarımlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. İş gücü ihtiyacının yoğun olduğu alanlarda redüktör sistemleri kolaylık sağlar.

Redüktörlerin tasarımları sırasında birçok unsur dikkate alınmak zorundadır. Çevrim oranları ve boyutları fiyatlandırmada etkendir. Bunun yanı sıra tork, ağırlık ve verimin de göz önünde bulundurulması zorunludur.

Redüktörler birçok sektör için tercih edilebilir. Demir yolu sektörünün yanı sıra madencilik sektörü ya da çimento sektörü gibi alanlarda redüktörlere yoğun olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Mekanik gücün nakil süreçlerinde redüktörlerde yer alan dişliler devreye girer. Redüktörlerin farklı güç ve hareket iletimi konusunda çeşitli çözümler sunduğu görülür.
 

Redüktör Tanımı

Redüktörler farklı sektörlerde kullanılan ve iş yükünü azaltan sistemlerdir. Bu sistemlerın dişlilerden oluşan bir yapıya sahip olduğu görülürken gücün iletimi sırasında şekil bağı devreye girmektedir. Bir milden diğer mile güç ve hareket iletimi sırasında giriş ve çıkış devir sayısı dengeleneceği zaman redüktör sistemleri kullanılır. Redüktör Tanımı için güç makinesi ile iş makinesi arasına yerleştirilen sistemler demek doğru olur.

Redüktörler ve dişli çarkların arasındaki ilişki mekanik gücün iletimi sırasında ortaya çıkar. Dişli çarklara mekanik güç iletileceği zaman önemli görevler yüklenir. Dişli çarklar birçok alanda kullanılmaktadır. Otomobil, uçak teknolojileri ya da saat mekanizmaları için dişli çarklara gereksinim duyulmaktadır.

Dişli çarklar tasarlanırken de standartlara uygun olması gerekir. Mühendislik bilimi aracılığı ile bu tasarımlar yapılırken birçok kritere göre hareket edilmesi zorunludur. Tasarım süreçlerinde mukavemet hesaplarının maksimum gerilme kriteri dikkate alınarak yapılması gerekir.

Redüktörler sayesinde birbirinden uzak iki yapı elemanı birbirine bağlanabilir. Dönme hareketini boyuna harekete çevirebilen redüktörler gerekli olduğunda boyuna hareketi de dönme hareketine çevirme kabiliyetinde olur.

Redüktörler tasarlanırken dikkate alınanlardan biri de işletme emniyetinin yüksek olmasıdır. Ayrıca bu sistemler uzun ömürlüdür. Kolay bir bakıma sahip olmaları ve fazla yüklenebilen özellikleri sayesinde iş gücü açısından avantaj yaratmaktadırlar.
 

Redüktör Seçimi Neye Göre Yapılır?

Redüktör seçimi yapılacağı zaman bilinmesi gerekenler olurken Redüktör Seçimi Neye Göre Yapılır? Sorusunun yanıtı da merak edilir. Bir redüktör seçileceği zaman mekanik kontrolün yanı sıra termal kontrol ve radyal ve eksenal yük kontrollerine dikkat edilir.

Tercih aşamasında günlük çalışma sürelerinin saat başına start-stop sayısının da bilinmesi gerekir. Redüktörler çalışırken dişli, rulman ve keçelerde sürtünme etkisinden kaynaklanan kayıplar olabilir. Kaybedilen bu enerjinin ısı enerjisine dönüşmesi nedeni ile belirli bir miktar sistemlerde ısınma oluşur. Redüktör üzerinde oluşabilecek ısının kontrol edilmesi gerekir.

Redüktörlerde bağlantı şekilleri de birbirinden farklı olabilmektedir. Bu durumda da giriş ve çıkış milleri üzerinde oluşacak radyal ve eksenel yüklerin dikkate alınması gerekir. Bağlantı elemanları kullanılırken tercih edilen zincir dişli, düz dişli ya da kasnak-kayış elemanları açısından yük değeri önemlidir.

Radyal yük değeri hesaplaması için de bağlantı elemanının tipi dikkate alınır. Bunun gibi pek çok unsur redüktör imalatı sırasında önemlidir. Fiyatlandırma üzerinde etken rol oynayan tasarım unsurları redüktörlerin piyasasını belirlemede önemli hale gelir.